Nieuwsgierig naar de toekomst

Van de bestuurstafel

De nieuwe editie van Stipelnewz geeft enkele voorbeelden van de verworvenheden van deze tijd. De emancipatie in energiebranche is zover gevorderd dat vrouwen niet alleen meewerken in het veld, maar ook de nieuwe generaties van technici opleiden en de oude garde bijspijkeren. We zien dat de bevordering van de veiligheid door Stipel-certificatie in steeds meer sectoren gebruikt wordt en dat we ook binnen onze defensie een stevige voet aan de grond hebben.

De nieuwe editie van Stipelnewz geeft enkele voorbeelden van de verworvenheden van deze tijd. De emancipatie in energiebranche is zover gevorderd dat vrouwen niet alleen meewerken in het veld, maar ook de nieuwe generaties van technici opleiden en de oude garde bijspijkeren. We zien dat de bevordering van de veiligheid door Stipel-certificatie in steeds meer sectoren gebruikt wordt en dat we ook binnen onze defensie een stevige voet aan de grond hebben.


De uitrol van de slimme meter is concreet geworden en moet zelfs voor het einde van 2020 zijn afgerond. Het zijn allemaal onderwerpen waarover in de overlegstructuren in en rondom Stipel uitgebreid is gesproken en waarvan de resultaten nu tastbaar zijn. Bij de redactie van Stipelnewz ontstond daarom nieuwsgierigheid naar de zaken waarover nu nog gesproken wordt en die over een paar jaar realiteit zullen zijn. Wat staat ons te wachten op het gebied van de energietransitie, duurzaamheid en de opkomst van nieuwe marktsegmenten? We gaan daarom de komende tijd op zoek naar innovatie en veranderingen. Buiten Stipel en ook binnen onze organisatie.


Een voorbeeld vormt de commissie die onlangs samendromde rond een jonge monteur. Hij had een VR-bril op en leidde het gezelschap op een beeldscherm door een virtueel verdeelstation voor hoogspanning. Zijn verrichtingen waren op een beeldscherm te volgen. Hij kon in het kader van een training of examen dingen doen die in de praktijk wegens de bedrijfszekerheid ondenkbaar zijn. Het virtuele verdeelstation, waar zelfs vlambogen ontstaan bij verkeerde schakelingen, is veel realistischer dan een schakelpanel van bordkarton.


De VR-techniek bleek zelfs zo goed, dat commissieleden die ruimschoots voor het tijdperk van de gameconsole zijn opgegroeid en slechts aarzelend de bril over de ogen plaatsten, probleemloos hun eerste stappen in het virtuele station konden zetten, de schakelingen maakten en met meetstokken de spanningsloosheid aantoonden. We weten nog niet hoe we deze techniek kunnen inzetten voor Stipel-examens, maar iedereen was het er wel over eens dat we de mogelijkheden moeten verkennen. En dat betekent dat er op termijn innovaties aankomen, waarvan de certificaathouders de vruchten gaan plukken.