GOED VOORBEREID OP PAD NA GEDEGEN INWERKPERIODE

De slimme meter duikt steeds vaker op, alle Nederlandse huishoudens en bedrijven krijgen er voor het einde van 2020 één aangeboden. Met de slimme meter kunnen mensen hun energieverbruik in de gaten houden en energiekosten verlagen. Aannemer BAM voert in verschillende regio’s de uitrol van de slimme meter voor diverse netbeheerders uit. Een opdracht van zo’n vijfhonderdduizend meterwissels in de komende jaren. Een flinke uitdaging, ook op gebied van opleiding en certificering.

Veilige meterwissel

Koen Adelaar, binnen BAM medeverantwoordelijk voor certificering en opleiding van nieuwe medewerkers, legt uit. “De BEI en VIAG schrijven de veilige werkwijze voor bij een meterwissel. Voor de slimme meter zijn er extra handelingen nodig ten opzichte van de werkwijze bij de conventionele meter. De administratieve afwikkeling gebeurt bijvoorbeeld met een tablet ter plaatse en de installatie vraagt ook wat extra’s.” BAM is met het slimme meterteam met zo’n tachtig tot vijfentachtig monteurs aan het werk. De personele bezetting rond krijgen, blijft uitdagend.

Andere branche

“Doorgaans heeft iemand die wordt opgeleid tot slimme meter-monteur een technische achtergrond”, aldus Koen Adelaar. “Maar we komen ook mensen tegen uit heel andere branches die na een periode van werkloosheid weer aan de slag willen.” Om te zorgen dat alle monteurs goed beslagen ten ijs komen, hanteert BAM daarom een uitgebreid inwerktraject.

Stage

Adelaar: “Als iemand bij Stipel alle benodigde certificaten heeft behaald, heeft hij een theoretische basis, maar nog geen praktijkervaring in het veld. Maar de praktijk van het werkveld is soms weerbarstiger dan de ideale situatie in het opleidingslokaal. Daarom gaan mensen zes weken op stage met een ervaren monteur. Ze beginnen met werken met de tablet en uiteindelijk kunnen ze volledig zelfstandig een meterwissel doen.”


In de zes ‘stageweken’ beoordeelt de ervaren monteur zijn leerling, het definitieve oordeel komt van de werkverantwoordelijke. Daarbij wordt onder meer gekeken of iemand de BEI en de VIAG goed in acht neemt “Wij sturen mensen niet zomaar zelfstandig op pad”, benadrukt Adelaar. “Alle monteurs van BAM, voldoen aan de eisen die Stipel aan medewerkers stelt. Zo houden we het veilig voor iedereen.”