Ontwikkelingen in de markt

Van de bestuurstafel

Ontwikkelingen in de markt en de samenleving zijn vaak complex en soms moeilijk te duiden. Wie denkt dat de productiebeperking in Slochteren zal leiden tot het einde van de energievoorziening met gas, komt na het lezen van deze editie wellicht tot een andere conclusie. De introductie van biogas, het mengen van buitenlandse aardgassen en het pionieren met waterstofgas maakt dat dit domein van de energievoorziening zeer innovatief is. We spraken voor deze editie daarom eveneens met een innovatiestrateeg die schetst hoe met een vooruitziende blik, tijdelijke fiscale maatregelen, schaalvergroting en scherpe calculaties grote veranderingen worden gerealiseerd.

Tot zo ver het goede nieuws, want er zijn ook ontwikkelingen die minder hoopvol stemmen. Uit het rapport van de Inspectie SZW dat onlangs verscheen, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen in de afgelopen jaren met circa 10 % gestaag toeneemt. Vooral kleinere organisaties blijken kwetsbaar en het is onwaarschijnlijk dat deze trend aan de elektrotechniek en energievoorziening voorbijgaat. Een lichtpuntje is dat bedrijven serieus bezig zijn met veiligheid en dat het aantal Stipel-certificaten in 2018 een nieuw record heeft bereikt: er lopen inmiddels ruim 40.000 personen met een geldig certificaat rond.


Een zorgpunt van de toename van het aantal kandidaten is dat de slagingspercentages eveneens afnemen. Dringen we daarmee werknemers die hard nodig zijn van de markt? Een diepgaande analyse van de gegevens die ons ter beschikking staan, laat zien dat niet het geval is: met name in de energievoorziening en bij defensie weten nagenoeg alle kandidaten na herkansingen het gewenste examen te halen. Blijkbaar moeten deze kandidaten extra aangezet worden om zich voor te bereiden. Een examenonderdeel dat wel reden tot bezorgdheid blijft geven is de basistoets voor elektrotechniek. De deskundigen zijn van mening dat de eisen moeten blijven gelden, maar de gezamenlijke communicatie naar de kandidaten over de inhoud en voorbereiding staat in 2019 hoog op de agenda.

In het verlengde van het voorgaande punt zullen de examens voor elektrotechniek met ingang van 1 januari 2020 in lijn zijn gebracht met de in december 2018 verschenen versies van de NEN 3140 en NEN 3840.