WE HEBBEN DE WIND IN DE RUG


Visie Ed Verhagen, Stedin

Bij Stedin is Ed Verhagen als installatieverantwoordelijke voor gas eindverantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering. Het eerste jaar zit er nu op, want deze rol vervult hij maar voor vijf jaar. Zo blijf je scherp en fris als het gaat om kijken naar dat wat je al jaren doet. De veiligheidsregels zijn er al sinds 2006. Maar doen we het goed zoals we het nu doen, is dit de slimste methode? Vragen die Ed zichzelf met regelmaat stelt. In alles wat hij doet denkt hij vooruit, of het nu gaat om het waarborgen van de veiligheid of om het creëren van kansen door de energietransitie.

Bedoeling

Volgens Ed zorgen meer regels niet per definitie voor meer veiligheid. “Wat ik denk is dat het niet gaat om het stellen van regels maar het begrijpen van de bedoeling ervan. En dat is dat iedereen ’s avonds zonder krasjes thuiskomt. Om dat voor elkaar te krijgen heb je niet meer regels nodig. Het gaat veel meer om principes als het verwachten van het onverwachte, durven vragen en respect hebben voor elkaars expertise. Wat we tot nu toe veel doen bij onze opleidingen is mensen leren wat ze al weten. Dat motiveert niet. Wat mij nou enorm boeit is de vraag wat mensen verleidt om af te wijken van de regel. Waarom rijdt iemand door rood, waarom steekt iemand toch snel over terwijl er een trein aankomt?”

Verandering

Met de energietransitie voor de deur, krapte op de arbeidsmarkt van technisch personeel heeft Ed de wind in de rug als het gaat om het doorvoeren van veranderingen Hoe de energietransitie vorm krijgt weet niemand. Zelf volgt hij de ontwikkelingen op het gebeid van biogas en waterstof op de voet. “Gaan we onze bestaande gasnetten hergebruiken met waterstof, gaan we ze slopen? Gaan we de warmtenetten doortrekken? Geen idee, maar het werk gaat veranderen. En daar moeten we onze monteurs op voorbereiden. Ik daag ze uit om er zelf over na te denken, op ideeën te komen om ze zo een toekomstperspectief te bieden.”


Zo is Ed onder andere betrokken bij testen met waterstof; wat er gebeurt er met de bestaande gasnetten als we er waterstofgas door laten stromen? “Door dicht op de ontwikkelingen te zitten kan ook beter zien wat er met het vak gebeurt en hoe ‘vakmenschap’ er over een paar jaar uit gaat zien. Ik heb vijf jaar de tijd om in deze rol een beweging in gang te zetten en realiseer me dat de tijd kort is. Maar ik zet me voor meer dan 100% in om een begin te maken in het initiëren van veranderingen.