SAMENVOEGING SCHEMA’S BEI-BHS VANAF HALF APRIL


ÉÉN CERTIFICAAT VOOR TRANSPORT EN LANDELIJK NETBEHEER (LNB)

Op 15 april 2019 treedt de nieuwe wijzigingsrelease BEI-BHS in werking. Opvallende wijziging hierin is de samenvoeging van de domeinen Transport en LNB tot Transport HS/MS. Op het eerste gezicht een praktische wijziging. Arthur Meijnders, adviseur Veiligheid en Milieu bij Liander, vertelt er meer over.

Van twee naar één

Arthur: “De Groep Veiligheidsregelgeving (GVR) van Netbeheer Nederland heeft, op advies van TenneT en de netbeheerders die in het domein Transport werkzaam zijn, besloten beide domeinen samen te voegen omdat ze weinig verschil kennen. In de huidige situatie accepteren Installatie Verantwoordelijken uit beide domeinen elkaars certificaten voor het verstrekken van een aanwijzing. Werknemers met de aanwijzing Transport (TR) werken nu ook al in het domein LNB. Voor hen is het een stuk eenvoudiger om straks aan één certificaat genoeg te hebben in plaats van twee.”


Met het samenvoegen van de domeinen vervallen de aanwijzingen voor LNB en daarmee ook de persoonscertificaten. Vanaf de invoering op 15 april 2019 kun je alleen nog examen doen voor het certificaat Transport HS/MS.

Verzwaring voor LNB’ers

Dat roept de vraag op hoe het andersom werkt. Meijnders: “Bij hercertificering krijgen mensen voortaan een examen voor TR nieuwe stijl. Opleiders moeten zich vanaf nu bewust zijn van deze verandering. Certificaathouders die nu een LNB-certificaat hebben, kunnen op hun examen voor hercertificering ook MS-vragen krijgen omdat het certificaat ook toegang geeft tot werken in de MS. Veel LNB’ers zullen dit als een verzwaring van hun examen ervaren omdat zij in praktijk zelden MS tegenkomen. Zij moeten hier in de voorbereiding op hun examen dus zeker rekening mee houden.”

TenneT

Concreet betekenen de wijzigingen met name voor medewerkers van TenneT dat zij rekening moeten houden met een nieuwe situatie. “Medewerkers van TenneT en aannemers die uitsluitend voor TenneT werken, moeten misschien wat harder aan de studie”, geeft Meijnders aan.

Overgangsregeling

Het nieuwe certificaat krijgt de naam TR, maar is in feite dus een samenvoeging van het oude domein TR en de oude LNB. Vanaf 15 april 2019 wordt op deze manier geëxamineerd, maar er komt een overgangsregeling tot 14 april 2022. “Iemand die zijn examen oude stijl behaalt voor 15 april 2019 hoeft niet kort daarna opnieuw een examen te maken voor het nieuwe TR. We zorgen dat iedereen straks volledig op de hoogte is en met één certificaat in de nieuwe twee domeinen (MS, TR) kan werken.”