MEDEDELINGEN

Van de bestuurstafel

In juli van dit jaar zijn de afspraken over verruimde acceptatie van de certificaten wegens de pandemie vervallen. En dit hebben we teruggezien in de aantallen afgegeven certificaten in het eerste half jaar. Het is het beste half jaar ooit geworden en dat is toe te schrijven aan de inhaalslag van kandidaten die hun examen eerder hebben moeten uitstellen. De kandidaten gaan inmiddels weer met de gebruikelijke goede resultaten door de theorie- en praktijkexamens heen. De dip van het coronajaar 2020 lijkt daarmee achter ons te liggen. Ondertussen gaat er een vernieuwingsgolf door de organisatie. In het college van deskundigen voor het domein netbeheer neemt Mart Vossen na jarenlange dienst als voorzitter van dit college deze herfst afscheid wegens pensionering. Zijn deelname aan Stipel staat sinds 2008 in de boeken en dat is een verdienstelijke bijdrage. Het college bedankt hem deze maand met een diner voor zijn inspanningen en zal daarbij ook afscheid nemen van enkele andere leden, zodat in de komende maanden naar vernieuwing van de bezetting van het college zal worden gekeken. Het college van deskundigen voor het domein elektrotechniek is drukdoende om een masterplan op te stellen voor de modernisering van de certificaten. Dit voorjaar is door een aantal industriepartijen een voorstel ingediend om de toetstermen te verdiepen en te komen tot een indeling in profielen die beter aansluit bij de huidige markt. Het voorstel kan op brede instemming rekenen en alle belanghebbenden zien graag dat de modernisering snel wordt ingevoerd. Er zijn nog wel belangrijke knopen door te hakken, zodat het college volop werk aan de winkel heeft. De geest van de verandering gaat niet aan het bestuur voorbij, want deze maand heeft het bestuur wegens pensionering afscheid genomen van René Weij (Alliander). Zijn zetel is ingenomen door Mirjam Kop (Enexis) als nieuwe vertegenwoordiger namens Netbeheer Nederland. Het bestuur heeft ook een opvolger in de rol van onafhankelijk voorzitter gevonden in de persoon van Eric Weerepas (Strukton). De nieuwe bestuursleden zullen een tijdje met het zittende bestuur meelopen zij zullen zich in de volgende editie van Stipel Magazine aan de lezer voorstellen.