MEDEDELINGEN

Van de bestuurstafel

Dit keer geen vergezichten, maar een aantal concrete mededelingen.

Met ingang van 15 april 2021 doen de installatieverantwoordelijken (IV) geen praktijktoets meer voor examens volgens de BEI BLS, BEI BHS en VIAG. Het examen voor deze groep bestaat dan uitsluitend nog uit een theorietoets. De IV’en in de industrie worden uiteraard niet getroffen door deze wijziging, want deze doen het examen dat gecombineerd is met het niveau WV en dit omvat zelfs twee praktijkonderdelen. In de reglementen wordt dit jaar meer ruimte geboden aan digitale processen en wordt de mogelijkheid van digitale certificaatverstrekking geformaliseerd. Zo zijn de kaders geschapen om de kandidaat zo snel mogelijk zijn certificatiebescheiden te laten ontvangen. Uiteraard moet de kandidaat zijn certificaat ook terug kunnen vinden in het Centraal Certificaten Register (CCR) en daarvoor moet een aantal certificerende instellingen in de komende maanden nog meters gaan maken. Een andere aanscherping is de formalisering van de verplichting om de kandidaten individueel examen te laten doen. Voor het theorie-examen bleek iedereen hierover al hetzelfde te denken, maar in min of meer zeldzame uitzonderingsgevallen bleek het ook voor te komen dat kandidaten deelnamen aan een gecombineerd praktijkexamen met een andere kandidaat. Deze mogelijkheid is nu uitgesloten, zodat kandidaten elkaar niet in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Daarnaast hebben we onderzocht of het mogelijk is om een Engelstalig examen voor de monteurs in de industrie te ontwikkelen. Uit een haalbaarheidsonderzoek bleek dat Stipel in het Engels een door velen gekoesterde wens is, maar dat het aantal potentiële kandidaten voor een Engelse toets zeer beperkt is. We zien dus voorlopig af van deze mogelijkheid. Tenslotte zijn in 2020 ongeveer 12.000 certificaten afgegeven ten opzichte van de circa 15.000 certificaten die in de voorgaande jaren gebruikelijk waren. De boosdoener is in dit geval natuurlijk de uitbraak van covid-19, waardoor de toegang tot de examens lastiger werd. We hebben hiervoor in 2020 verschillende tijdelijke regelingen opgetuigd en het ziet er nu naar uit dat alle tijdelijke regels per 1 juli 2021 aflopen. Vanuit de uitzonderlijke situatie keren we zo geleidelijk terug naar de gebruikelijke regels.