MEDEDELINGEN

Van de bestuurstafel

Na een lang en koud voorjaar hebben we de eerste zomerse weken alweer achter de rug. Gewoonlijk houden we bij Stipel het weer niet zo in de gaten, maar mogelijk heeft mooi weer een gunstige invloed op sluimerende luchtweginfecties. En laat dat nou een punt van zorg zijn geweest voor onze exameninstellingen. De tijdelijke bepalingen die waren ingesteld om bij de Stipel-examens met de pandemie te kunnen omgaan, lopen op 1 juli 2021 af. Gelukkig zien we dat dit samenvalt met een terugloop van het aantal ziektegevallen. Voor de certificaathouders betekent dit dat zij in het domein van het netbeheer vanaf deze zomer in alle gevallen weer moeten beschikken over een geldig certificaat. Ook in de industrie moet weer strikter worden omgegaan met de geldigheidstermijn. We verwachten daarnaast dat in deze zomer de nodige digitale verbindingen tot stand zijn gebracht om het mogelijk te maken dat alle certificaathouders in het ‘centraal certificaatregister’ op onze website kunnen nakijken hoelang hun certificaat geldig is en waar ze dat certificaat een aantal jaren geleden behaald hebben. We verwachten dat dit certificaathouders helpt bij hun zoektocht naar het geldig houden van hun certificaat. Ook inhoudelijk is er vooruitgang geboekt. We zien dat de nieuwe profielen voor biogas inmiddels ook geëxamineerd worden en dat de eerste certificaten op dit gebied zijn afgegeven. De deskundigen en belanghebbenden in het domein industrie hebben achter de schermen veel werk verzet om te komen tot een modernisering van de profielen in dit domein. Waarschijnlijk is er nog werk aan de winkel voor ontwikkeling van de schakelbrief en de inrichting van de praktijkexamens. Maar de toelichtingen bij de toetstermen kunnen waarschijnlijk al op korte termijn te consultatie worden voorgelegd. Een hoofdbreker vormt de eventuele ontwikkeling van een examen in het Engels voor het domein industrie, wat eerder niet haalbaar bleek, maar waar toch vraag naar blijft. We hebben dus al met al de nodige innovaties op de agenda. De deskundigen in onze commissies hebben elkaar In de meeste gevallen al anderhalf jaar niet fysiek ontmoet, maar blijkbaar is dat geen reden geweest om geen vooruitgang te boeken.

Namens het bestuur van Stipel een hele fijne zomer!