VLUCHTELINGEN INSPIREREN ENERGIETRANSITIE

“Ik ben een optimistisch mens”. Mardjan Seighali formuleert het eenvoudig, maar het is een eigenschap die ze als directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF hard nodig heeft. De oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland zet zich al sinds 1948 in voor hoopopgeleide vluchtelingen die in Nederland een opleiding willen volgen of een passende baan zoeken. “Wij bieden ondersteuning om de kloof met het Nederlandse onderwijs en de arbeidsmarkt te dichten. Dat is best een pittige opgave soms”, legt Mardjan uit. Daaraan toevoegend: “Wij spreken overigens liever over gevluchte studenten en professionals. Vluchteling zijn is een ervaring, iets wat eigenlijk op een CV zou moeten staan, want reken maar dat je daar competenties aan overhoudt.”

“Hoe mooi is het om twee vliegen in één klap te kunnen slaan?”

Verbinden

In 1992 kwam Mardjan vanuit Iran naar Nederland. Ze weet uit ervaring hoe belangrijk de hulp van het UAF kan zijn. “Wij verbinden werkgevers en werkzoekenden. Neem nou de energiesector. Daarin staan we met z’n allen voor een enorme opgave. Om alle doelen te behalen, zijn veel mensen nodig en wij kunnen helpen arbeidsplaatsen in te vullen.”

Duurzame investering

Dat vraagt wel wat van bedrijven. “Werkgevers doen met onze bemiddeling een duurzame investering in hun eigen toekomstige medewerkers. Mensen kunnen zich ontbrekende kennis eigen maken en de taal leren, maar dat gaat begrijpelijkerwijs niet van de één op andere dag.” Het UAF begeleidt jaarlijks gemiddeld 3.800 studenten en professionals. Volgens Mardjan geen volumes om een serieuze oplossing te zijn voor arbeidsmarktvraagstukken, maar toch zeker meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Dubbele transitie

De kennis en culturele betekenis van medewerkers met een vluchtelingachtergrond ervaren bedrijven vaak als een verrijking. “In de energiebranche hebben we het steeds over een transitie, een inclusieve samenleving vergt ook een transitie. Hoe mooi is het om als werkgever in de energiesector die twee vliegen in één klap te kunnen slaan?”

Inspirerend

“Aan kennis en ervaring uit het land van herkomst ontbreekt het meestal niet, maar er is goede begeleiding nodig en niet alles gaat vanzelf. De creativiteit in organisaties groeit over het algemeen wanneer daar gevluchte professionals werken. Er worden andere vragen gesteld binnen zo’n organisatie. Waarom doen we wat we doen? Kan dat ook anders? De drempels die een gevluchte professional heeft overwonnen, kunnen inspirerend zijn om de hele organisatie een stap verder te brengen.”

Pilot

Als voorbeeld noemt Mardjan het eerste leerwerktraject voor elektromonteurs dat het UAF heeft ontwikkeld in samenwerking met Alliander en Temphory. Inmiddels is dit een officiële pilot binnen het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) van het Ministerie van Sociale Zaken. “Uiteindelijk blijkt de investering zich écht terug te verdienen. Als werkgevers niet gelijk kijken hoe rendabel iets in geld is, maar openstaan voor nieuwe initiatieven en rijkdom van mensen, komen we met zijn allen verder.”

Portretfoto: MonaVid Fotografie, andere foto: UAF/Suzanne Blanchard