WIJ ZIJN IN BEWEGING

Van de bestuurstafel

Ook in de afgelopen maanden heeft Stipel achter de schermen het gesprek gezocht met een verscheidenheid aan organisaties in de markt, in het bedrijfsleven en bij overheden. We doen dat vanuit de overtuiging dat er veel te horen en te leren is om onze certificaathouders beter van dienst te zijn. Het deed ons goed om te horen dat er bij de buitenwacht vooral waardering is voor hetgeen Stipel in de afgelopen jaren heeft bereikt. Daarnaast hebben we de nodige suggesties gekregen en ideeën opgedaan om ons externe netwerk te verbreden. We zullen hier zeker gebruik van maken.

Uiteraard is onze blik niet alleen naar buiten gericht geweest. We zijn ook intern op zoek gegaan naar verdieping van bestaande relaties om het certificatieproces te verbeteren. Het bestuur voert bijvoorbeeld een reeks gesprekken met de certificerende instellingen, om de gemaakte afspraken over processen en rapportages wederzijds te bekrachtigen en waar nodig te verbeteren. Met het oog op de kwaliteit van de processen wordt in het komende halfjaar, in de Raad van Belanghebbenden, ook een nieuw centraal certificatieschema behandeld, waarmee bijna tien losse documenten kunnen vervallen. We zetten daarmee de verdere stap om de structuur van bijna negentig afzonderlijke schema’s te vervangen door één schema, met daaronder het benodigde aantal profielen.


Een onderwerp waarbij interne en externe contacten elkaar kruisen en wederzijds versterken, is de beeldvorming voor de vernieuwing van de profielen die zijn gebaseerd op de NEN 3140 en NEN 3840. We zien dat er in de markt een groeiende behoefte is aan certificering op dit gebied. En bovendien hebben de betrokken partijen ideeën om de profielen (momenteel 16 stuks) met een beperkter aantal krachtiger neer te zetten. In samenspraak met vertegenwoordigers uit de grote industrieën en andere gebruikers zoals defensie en railinfra doorlopen we in de komende 12 maanden een proces, om aan de hand van een aantal kernthema’s te komen tot een voorstel voor een vernieuwde structuur. Tegelijkertijd rijpen in het domein van het netbeheer de plannen voor een pilot met virtual reality bij examens op stations die nauwelijks praktijkmogelijkheden bieden. De innovaties gaan kortom niet ongemerkt aan Stipel voorbij.