EINDE VAN EEN BEWOGEN JAAR

Van de bestuurstafel

We naderen het einde van een jaar dat voor vrijwel iedere wereldburger anders is verlopen dan verwacht. Veiligheid en gezondheid hebben in korte tijd overal de hoogste prioriteit gekregen en wel op een andere manier dan we een jaar geleden hadden kunnen bedenken.

Helemaal nieuw is het niet. De omgang met de gevaren van covid-19 vertoont zelfs enige overeenkomsten met het proces dat de branches al jaren binnen Stipel doorlopen. De deskundigen weten de gevaren namelijk snel te duiden en bepalen in intensief overleg met de belanghebbenden hoe we moeten handelen om vervolgens in een continu proces iedereen bij de les te houden. Voor de energietechniek betekent het dat de gevaren van het vak helder zijn, er actuele regelgeving van de branches ligt om incidenten te voorkomen en het vervolgens een hele klus is om iedereen te trainen en een examen te laten afleggen. In de praktijk krijgt dit bovendien nog een sluitstuk door elkaar aan te spreken op werkelijk veilig gedrag, zoals blijkt uit zowel de Governance code veilige energienetten als ook het bedrijfsbeleid in de industrie die beide in deze editie aan de orde komen. In het crisisjaar 2020 is gebleken dat we met Stipel over een robuuste regeling beschikken. Ondanks alle beperkende maatregelen is ongeveer 75% van het normale volume aan examens gerealiseerd. Hierbij geldt dat de examenbureaus in deze periode ruim voldoende capaciteit hebben gehouden en het lagere volume vooral aan beperkingen aan de kant van de kandidaten is te wijten. Om de examens te laten doorgaan hebben de certificerende instellingen regelmatig online-overleg gehad met de deskundigen. Soms ging dat over kleinere dingen, maar de omstandigheden hebben vooral tot wezenlijke innovaties geleid, zoals examens op afstand en digitalisering van gedrukte hulpmiddelen. Voor de industrie staat zelfs de uiterst lastige uniformering van het schakelbericht weer hoog op de agenda. Het is een eer om, naast alle andere betrokkenen, dit keer vooral de deskundigen, die steeds weer online hebben vergaderd zonder elkaar in bijna een jaar in levenden lijve te ontmoeten, te bedanken voor hun voortdurende bijdrage aan de veiligheid in de branche. Namens het bestuur wensen wij iedereen prettige feestdagen en een fijn 2021!