ALS WE BETER SAMENWERKEN, WORDT HET VANZELF VEILIGER


Aan het begin van het jaar vertelde Jeroen Grond van Stedin over de ondertekening van de Governance Code Veilige Energienetten. Verschillende partijen, waaronder TenneT, tekenden de code om meer samen te werken met als doel: veilige energienetten. We zijn nu een paar maanden verder. Wilco Polak, teamleider Corporate Safety bij TenneT, vertelt wat er de afgelopen maanden gebeurd is.

Prille samenwerking

Het eerste thema op de agenda was ‘verhogen veiligheid in de sleuf’. Harold Lever van Bouwend Nederland en Maurice Miseré van Alliander hebben dit onderwerp opgepakt en zijn met branchegenoten aan de gang gegaan. ”In verschillende workshops hebben we gekeken hoe we de veiligheid in de sleuf kunnen verbeteren. Tijdens de sessies kwamen er vier aspecten naar voren: hoe we met elkaar omgaan in de gehele keten (houding en gedrag), hoe kunnen we beter leren van incidenten, hoe kunnen we beter gebruikmaken van gemeenschappelijke standaarden en normen en hoe kunnen we met contracten de veiligheid vergroten. Tegelijkertijd hebben individuele bedrijven ook initiatieven ondernomen en presenteerde Harold Bonte van Siers de "veilig werken op overdiepte-app."

Voordelen

Het doel van de samenwerking is niet dat de veiligheidsregels van alle partijen hetzelfde zijn, maar het moet voor een aannemer in principe niet uitmaken of hij voor TenneT of voor Enexis werkt. “Dan is het goed dat je meer samenwerkt. Door naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars standpunten ontstaat er begrip en groei je dichter naar elkaar toe. Wanneer je dichter bij elkaar staat dan is het ook makkelijker elkaar te vinden. Ik zie nu al grote voordelen van de Governance Code. Bijvoorbeeld in de afstemming rondom corona. Jeroen heeft het initiatief opgepakt om een Kernteam corona samen te stellen, vanuit de Netbeheer Nederland-leden die ook in de Governance Code groep Veilige Energienetten zitten. Ik ben van mening dat deze samenwerking heeft geleid tot het juiste overleg en uiteindelijk goede afspraken over hoe we samen veilig kunnen doorwerken.” Vanuit de standpunten en opmerkingen uit de werkgroepen kwam naar boven dat de rol van werkvoorbereiding cruciaal is. Dat is het thema dat we oppakken: Safety by design/ preperation, of in het Nederlands: veiligheid in het ontwerp en werkvoorbereiding. “We moeten ervoor zorgen dat we de juiste partijen om ons heen verzamelen, zodat de implementatie straks soepel verloopt. Dat zien we nu ook al. Omdat partijen als Bouwend Nederland en Techniek Nederland aangesloten zijn kunnen we samen de juiste maatregelen implementeren die zorgen dat we veiliger gaan werken. De kern van het verhaal is eigenlijk ‘als je beter samenwerkt wordt het vanzelf veiliger’.”